SöktipsSkriv in ett eller flera sökord för att filtrera fram nyheter om dessa ord.

Exempel: fred krig returnerar artiklar och blogginlägg som innhåller orden krig och fred,

Använd citationstecken för att hitta artiklar och inlägg som innhållerer en specifik fras.

Exempel: "fred på jorden"

För att hitta artiklar eller inlägg då ett eller flera ord ingår används operatorn OR.

Exempel: fred OR krig returnerar artiklar som innehåller krig och fred, bara krig och bara fred.

För att hitta artiklar då ord eller fras ska finnas i titeln används titel: operatorn. Sökning bara i ingressen gör på liknande sätt med ingress:-operatorn.

Exempel: titel:(fred krig) kommer att returnera artiklar då orden fred och krig finns med i titeln.

Fö att få med t.ex. olika böjningsformer av ord kan operatorn * användas som s.k. "wild card". Operatorn * kan även användas mitt i ord, men ej i början av ord.

Exempel: vägavgift* kommer att returnera artiklar som innhåller bl.a. orden vägavgifter och vägavgifterna.

Sökningen kan, direkt i sökrutan, begränsas till någon eller några av kategorierna nyheter eller pressmeddelanden med hjälpa av operatorn kategori:.

Exempel: kategori:nyheter google kommer att returnera nyhetsartiklar som innhåller ordet google.

Sökningen kan begränsas till en eller flera källor med hjälp av operatorerna kalla: eller url:.

Exempel: kalla:nyteknik.se google kommer att returnera artiklar från källan Nyteknik.se som innhåller ordet google. Samma resultat fås med sökningen url:nyteknik.se google. Källans namn (case sensitive) och dess URL är inte alltid desamma.